Systemy telekomunikacyjne

Budowa systemów telekomunikacyjnych

Systemy telekomunikacyjne najogólniej rzecz ujmując są to systemy służące do przekazywania na odległość informacji za pomocą środków łączności. Najbardziej fundamentalny i najprostszy system telekomunikacyjny składa się z trzech podstawowych elementów:

Nadajnik

Jest to urządzenie, które przetwarza informacje na sygnał. Transmitowany sygnał może być niezmienny w określonym czasie, lub ulegać zmianą. Najczęstszą formą emitowanego sygnału w systemach telekomunikacyjnych są fale.

Medium transmisyjne

Jest to nośnik wykorzystywany do przenoszenia sygnałów telekomunikacyjnych. Istnieją dwa główne typy mediów transmisyjnych bezprzewodowe i przewodowe. Do bezprzewodowych zaliczane są fale radiowe i świetlne, natomiast wśród przewodowych należy wymienić: kable współosiowe, światłowodowe, symetryczne i energetyczne.

Odbiornik

Jest to urządzenie, którego zadaniem jest odbierać sygnał i przetwarzać go z powrotem w informacje.

Bardzo często zdarza się, że we współczesnych systemach telekomunikacyjnych odbiornik jest zarówno nadajnikiem, jak i odwrotnie. Przykładem może być telefon, który zarówno nadaje sygnał, jak i go odbiera.