Skanowanie 3D

Skanowanie przestrzenne jest to proces w wyniku, którego przedmiot rzeczywisty zostaje odwzorowany w postaci trójwymiarowego modelu elektronicznego. Aby otrzymać pełny obraz skanowanego obiektu konieczne jest wykonywanie skanowania kilkakrotnie, z różnych miejsc.

Technologie skanowania 3D

Istnieje kilka technologia skanowania przestrzennego, wśród nich należy wymienić między innymi: skanowanie kontaktowe, skanowanie bezkontaktowe aktywne, którego odmianą jest również skanowanie światło-sturkutralne, skanowanie bezkontaktowe pasywne.