Rapid Prototyping

Rapid Protoryping jest to określenie używane w stosunku do zbioru różnych metod pozwalających na szybkie i stosunkowo precyzyjne tworzenie modeli i prototypów. To właśnie szybkie prototypowanie leży u podstaw współczesnych drukarek 3D. Proces ten wykorzystywany był i jest w wielu firmach do tworzenia szybkich, często oszczędnych, acz dokładnych form projektowanych urządzeń czy procesów.

Utożsamienie rapid prototyping z drukowaniem 3D

Rapid Prototyping to termin, który odnosi się już nie tylko do tworzenia pojedynczych modeli – co nadal ma miejsce, ale również do szybkiego i precyzyjnego tworzenia powtarzalnych przedmiotów w technologii addytywnej. Najczęściej proces ten przebiega sterowany poprzez komputer.

Rozróżnienie terminologiczne

W związku z takim rozwojem szybkiego prototyowania część specjalistów opowiada się za oddzieleniem go od drukowania 3D i stosowania dwóch oddzielnych terminów. Drukowanie 3D jako proces wytwarzania powtarzalnych przedmiotów, natomiast rapid prototyping jako proces zmierzający do tworzenia pojedynczych modeli, nieistniejących rzeczy.