FDM

Druk z tworzyw sztucznych

Metoda FDM, z angielskiego – fused deposition modelling, w Polsce metodę to nazwa się technologią osadzania topionego materiału. Została opracowana stosunkowo wcześnie, bo w 1988r., początkowo służyła przede wszystkim do szybkiego prototypowania. Drukowanie tą metodą polega na tworzeniu kolejnych warstw modelu z programu CAM. Model jest tworzony z materiału, który przepływa przez dyszę rozgrzaną do temperatury jego topnienia. Dysza na podstawie parametrów z CAM automatycznie się przesuwa i reguluje ilość materiału.