Druk cyfrowy

Drukowanie bez wydruku

Charakterystyczną cechą druku cyfrowego jest to, że dane do wydruku dostarczane są w postaci elektronicznej, natomiast nie ma formy drukowej, jest nią bowiem sam zapis cyfrowy.

Istnieje kilka technik wykonywania tego typu wydruków, między innymi:

  • elektrofotografia

  • jonografia

  • magnetografia

  • elkografia

  • termografia

  • ink-jet

Druk cyfrowy jest wykorzystywany w wydrukach wielkoformatowych oraz w trakcie codziennej działalności firm, do drukowania dokumentów, raportów, zdjęć i schematów, które nie muszą mieć perfekcyjnej jakości.