Rapid Prototyping

Rapid Protoryping jest to określenie używane w stosunku do zbioru różnych metod pozwalających na szybkie i stosunkowo precyzyjne tworzenie modeli i prototypów. To właśnie szybkie prototypowanie leży u podstaw współczesnych drukarek 3D. Proces ten wykorzystywany był i jest w wielu firmach do tworzenia szybkich, często oszczędnych, acz dokładnych form projektowanych urządzeń czy procesów. Utożsamienie rapid prototyping z drukowaniem 3D Rapid Prototyping to termin, który odnosi się już nie tylko do tworzenia pojedynczych modeli – co nadal ma miejsce, ale również do szybkiego i precyzyjnego tworzenia…

Continue reading »

Skanowanie 3D

Skanowanie przestrzenne jest to proces w wyniku, którego przedmiot rzeczywisty zostaje odwzorowany w postaci trójwymiarowego modelu elektronicznego. Aby otrzymać pełny obraz skanowanego obiektu konieczne jest wykonywanie skanowania kilkakrotnie, z różnych miejsc. Technologie skanowania 3D Istnieje kilka technologia skanowania przestrzennego, wśród nich należy wymienić między innymi: skanowanie kontaktowe, skanowanie bezkontaktowe aktywne, którego odmianą jest również skanowanie światło-sturkutralne, skanowanie bezkontaktowe pasywne.

Continue reading »

Drukowanie 3 D

Drukowanie 3D można najprościej zdefiniować jako proces wytwarzania pełnowymiarowych przedmiotów na podstawie komputerowych modeli. Początkowo drukowanie przestrzenne wykorzystywane było w modelowaniu, czyli tworzeniu prototypów. Była, więc to domena naukowców i inżynierów. Zmieniło się to jednak w 2006 r. kiedy zaprojektowano pierwszą drukarkę 3D z myślą o domowym użytkowaniu. Obecnie za pomocą drukarek 3D można drukować: ubrania, zabawki, protezy, bibeloty, a nawet elementy konstrukcyjne domów.

Continue reading »